Akcja Afirmacyjna i Title IX

Triton College potwierdza swoje zaangażowanie i aktywna działalność na rzecz równego zatrudnienia dla wszystkich wykwalifikowanych osób bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, narodowość, orientację seksualną, niepełnosprawność, status weterana, wiek, lub jakąkolwiek inną ceche, która jest chroniona przez prawo z wyjątkiem przypadków kiedy takie atrybuty są wymagane w celu wykonywania obowiązków zawodowych.

Pytania dotyczące przestrzegania przepisów stanowych i federalnych od spraw dyskryminacji można kierować do:

 

Students
Corey M. Williams
Dean, Student Services
Triton College
2000 Fifth Avenue
River Grove, IL 60171
708-456-0300, Ext 3230
coreywilliams@triton.edu

Employees
Joe Klinger
AVP, Human Resources
Triton College
2000 Fifth Avenue
River Grove, IL 60171
708-456-0300, Ext. 3743
joeklinger@triton.edu

Section 504
Deborah Kaczmarek
Director, Center for Access and Accommodative Services
Triton College
2000 Fifth Avenue
River Grove, IL 60171
708-456-0300, Ext. 3854
deborahford@triton.edu

Board Policy #5107, last updated 5/21/91

or to any of the following agencies:

 1. Equal Employment Opportunity Commission
  1400 L Street NW
  Washington, DC 20005
  or the–
  Chicago District Office
  500 West Madison, Suite 2800
  Chicago, IL 60661
  (312) 353-2713
  (312) 353-2421 (TTY)
 2. Illinois Department of Human Rights
  100 West Randolph, Suite 10-100
  Chicago, IL 60601
  (312) 814-6200
  (312) 263-1579 (TDD)
 3. Office for Civil Rights
  U.S. Department of Education
  111 N. Canal Street, Suite 1053
  Chicago, IL 60606
  (312) 886-8434
  (312) 353-2540 (TDD)
 4. Illinois Education Labor Relations Board
  160 North LaSalle Street, Suite N-400
  Chicago, IL 60601
  (312) 793-3170
  (800) 526-0844 (TDD)